Children s Books, Kids Books, Stories for Kids

Starting Preschool Books to Read With Your Kids

[Hayati Develi] epub Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1 free

Hayati Develi î 1 DOWNLOAD

Temel bilgilerden ayrıntıya doğru uygun bir ders metoduyla öğreneceksiniz. hgfhfghg

FREE READ ✓ DEALSONWINES.CO.UK î Hayati Develi

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1

Nı açacak bir anahtardır Bu kılavuz ile Osmanlı Türkçesini kolaydan zora. xczxc

SUMMARY Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu size bin yıllık kültürel birikimin kapıları. Piyasada Osmanl T rk esi konusunda bir ok farkl kitap var zellikle Prof Dr Faruk K Timurta n Osmanl T rk esine Giri kitab olduk a pop ler ve ayn zamanda niversite derslerinde de kullan lan bir kitapBu kitab piyasadaki di er benzerlerinden ay ran en nemli zelli i olduk a sade bir anlat mla ve belli bir d zene g re haz rlanm olmas Herhangi bir hocaya ihtiya duymadan sadece okuyarak ve el al t rmalar yaparak matbu harflerle yaz lm bir metni okumay renmek m mk n Fakat rik a okumak i in Osmanl T rk esi bilen birisinin k lavuzlu una ihtiyac n z olacakt r yoksa bir ok eyi yanl yazabilir ve okuyabilirsinizKitapta yer alan al t rmalardaki t m kelimeler kitab n bir yerinde illa ki ge mi oluyor Al t rma sayfalar nda sadece Arap alfabesiyle yaz lm kelimeler bulunuyor yani latin harfleri alt nda yok Fakat bir iki sayfa ncesinde bu al t rman n kelimeleri altlar nda latince okunu lar yla kar k bir ekilde veriliyor Asl nda kitab n tek ba na kullan lmas n sa layan zellik de budurHi phe etmeden al nabilecek bir kitap bir yerden ba lamak isteyenler kesinlikle bu kitapla ba lamal


4 thoughts on “Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1

 1. says:

  Piyasada Osmanlı Türkçesi konusunda birçok farklı kitap var Özellikle Prof Dr Faruk K Timurtaş'ın Osman

 2. says:

  xczxc

 3. says:

  hgfhfghg

 4. says:

  çok iyi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Children s Books, Kids Books, Stories for Kids

Tessa Young is an 18 year old college student with a simple life, excellent grades, and a sweet boyfriend She always has things planned out ahead of time, until she meets a rude boy named Harry, with too many tattoos and piercings who shatters her plans.